Top

Visie


Medewerkers voeren hun werkzaamheden met hart en ziel uit. De voornaamste waarden die hierbij gehanteerd worden zijn: privacy, openheid, betrokkenheid en respect. De doelgroep waarvoor T&O Bewindvoering zich inzet is om verschillende redenen niet in staat om de juiste keuzes te maken op financieel gebied. Dit kan tijdelijk maar ook van permanente aard zijn.

De kracht van de organisatie komt voort uit de visie op hulpverlening waarbij de cliënt centraal staat. Naast het persoonlijke contact staat ‘de dialoog’ hoog in het vaandel. Dialoog staat voor luisteren naar elkaars argumenten, vragen en mogelijkheden met als doelstelling te komen tot een goede samenwerking en indien mogelijk de financiële zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.

Uitgangspunt is, nadat rust en structuur in de situatie is aangebracht, de cliënt (weer) kan leren voor zijn eigen financiële belangen op te komen. Indien wegens een blijvende beperking of stoornis deze doelstelling niet haalbaar is zal het bewind voor onbepaalde tijd worden aangeboden.