Top

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is een financiële maatregel bedoelt voor mensen welke vanwege een lichamelijke beperking, psychische aandoening of verslaving (tijdelijk) niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Beschermingsbewind is er op gericht mensen te beschermen tegen het nemen van verkeerde financiële beslissingen en om misbruik door anderen te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat na goedkeuring van de kantonrechter de financiën en of goederen worden beheert door de bewindvoerder. De bewindvoerder is naast het beheer van inkomsten en uitgaven verantwoordelijk voor de belastingaangifte (box 1), aanvragen van o.a. huur/zorgtoeslag en kwijtscheldingen.
 
Bij beschermingsbewind blijft de cliënt handelingsbekwaam. Dit houdt in dat de cliënt zelfstandig rechtshandelingen mag uitvoeren, zoals het opstellen van een testament en het nemen van persoonlijke beslissingen op medisch gebied (mits cliënt daartoe in staat is). 
 
In situaties waarin de cliënt naast het nemen van financiële beslissingen (tijdelijk) ook niet in staat is de regie over zijn eigen leven te voeren en daardoor geen weloverwogen besluit kan nemen m.b.t. behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, kan naast beschermingsbewind ook mentorschap worden aangevraagd. Het voordeel hiervan is dat de cliënt in tegenstelling tot een ondercuratelestelling niet handelingsonbekwaam raakt. 
 
Een aanvraag kan zowel zelfstandig als door de instelling waar client verblijft/begeleidt of door een direct belanghebbende worden ingediend. Indien gewenst kan T&O Bewindvoering dit proces begeleiden of de gehele aanvraagprocedure overnemen.